انتخاب بهترین سایت فروش آهن آلات

Discussion in 'General Chat' started by asroonahan, May 23, 2020.

 1. asroonahan

  asroonahan New Member

  در انتخاب یک سایت مناسب جهت تامین نیاز به مصالح ساختمانی از جمله آهن آلات به موارد زیر باید توجه شود:
  1. اعتبار: آهن آلات جز اصلی مصالح ساختمانی یک ساختمان به حساب می آیند. پس در انتخاب یک فروشگاه مورد اعتماد این صنعت باید توجه ویژه ای شود. شرکت آسرون با پشتوانه ی 40 سابقه ی ارزنده در صنف فروش آهن آلات اعتباری بی نظیر در این صنف دارد.
  2. ضمانت پرداخت: در صنف فروش آهن آلات بعضا کیفیت بار تحویلی به مشتری با کیفیت مد نظر وی متفاوت است آسرون با اطمینان از کیفیت محصولات خود یک ضمانت 30 روزه برای بازگشت وجه به مشتری در نظر میگیرد
  3. قیمت مناسب: قیمت محصولات آسرون با در نظر گرفتن یک حاشیه سود منطقی بسیار مناسب است. ما در آسرون همواره قیمت را به قیمت درب کارخانه محاسبه میکنیم و در اسرع وقت بار را به مشتری تحویل میدهیم.
  4. سرعت در تحویل: ساختن یک ساختمان نیاز به تامین مصالحبه شکل فوری و به موقع دارد. آسرون همواره تلاش کرده است تا سفارش مشتری را همواره به موقع در محل مورد نظر تحویل مشتری دهد تا رضایت مشتری همیشه تامین گردد.

  آسرون نماد اعتماد در صنف فروش آهن آلات و مصالح ساختمانی
  فروش انواع میلگرد، تیرآهن، پروفیل، قوطی، نبشی و انواع ورق
 2. asroonahan

  asroonahan New Member

  مزایای میلگرد تقویت کننده های فلزی , قابل اعتمادترین مواد ساختمانی در دنیا
  میلگرد های تقویت کننده فولادی میلگرد های فولادی معمولیمی‌باشند, که برای بهبود پایداری کششی بتن مورداستعمال قرار می‌گیرند,چون بتن در تنش فراوان ضعیف است ,ولی از زیر فشار کار کشته است . نوار آرماتور فولادی به صورتآراستهتحت عنوان وسیله ای برای گیرایی بتن و بقیهبنا های کاری جهت مراقبت بتن در وضعیت فشرده به کار گیری می شود . میلگرد , کوتاه شده کلمه برای میله تقویت کننده , در مسئلهساخت و ساز زیادموردبه کار گیری قرار می‌گیرد, و برای اکثری از پروژه های در درحال حاضرساختفراوانحساس است .بگذارید اکنون مزایای به کارگیری از میلگرد های تقویت کننده فولاد را مرور کنیمپایداری و فضای سبزاستوار - اثباتشده‌است که میلگرد فولاد ضد زنگ در مقایسه با فولاد گالوانیزه 5 برابر استمرار بیشتری داراست و قادر است در هنگام استعمالعلیهبه کارگیری ی نادرست و سایش ایستادگینماید. میلگرد یک آیتم ارجح برای تقویت ساختمان است چون با بتن دوچندانعالیپیوند میخورد. هرچه مرحله میلگرد در معرض بتن بیشتری باشد ,لینکقادرخیس خواهد شد . قطعات میلگرد قابل استعمالدوبارهمی‌باشند و می‌توانیدمجدد و در طول دیگر به کار گیری شوند .زمانی کهزمانبه کار گیریدوباره از آن فرا رسید ,مداممی‌تواند بازیافت شود , ذوب شود و مجددموردبه کارگیری قرار گیرد که به نوبه خویش تأثیر زیست محیطی متعددی در کاهش ایجاد فولاد داراست.جلوی ترک خوردگی را می‌گیرد - میلگرد های فولادی آرمه نقش مهمی در تأمین ایستادگیدر قبالترک های بتونی دارا هستند که بصورت نا مطلوب و بالقوه ناامن میباشند.در حالتی که بتن ریخته شود و صرفا در هر دو انتهای آن پشتیبانی شود ,مرحله میانی فشار قابل توجهی را تجربه می نماید, و سببساختترک. با نهادن میلگرد در میانه, از تنش پرهیز می شود و شکستن و همینطورترک ها به صورت قابل توجهی کمتر واقعهمی‌افتند. از ترک, تخریب و بسطترک بتن خودداری می نماید که در غیر این صورتمی‌تواندضرروزیاندورازشوخی به همراه داشته باشد . میلگرد یک آیتمجالب برای استحکام کششی آن هماست. بتن در قبال فشار پایداریخیردارااست,البته به خیر به تنش فشاری جواب نمی دهد .افزودن میلگرد به بتن استحکام آن را ارتقاءمیدهد و به آن قابلیت و امکانتغییر تحول و محافظتصورت آن را میدهد.ضخامت را کاهش میدهد - در حالی که بنا های بزرگتر اکثر وقت ها نیاز به ریختن بتن در ضخامت بزرگتر دارا‌هستند,بعضا از پروژه های جزئی به‌ایندستور احتیاج ندارند ,ولیبضاعت استحکام بتن هنوز حیاتی است .مثال هایی از چنین پروژه هایی ممکن است کفپوش های گاراژ یا این کهروش های رانندگی باشد که ضخامت آن هامی بایستدستکم نگه داشته شود .زمانی که میلگرد درینمورد هااستعمال می شود , به استحکام بتن می‌افزایدالبتهکماکان ضخامت کاهش مییابد. این حساس است چنانچه بارهای قابل توجهی بر بالای بتن قرار گیرد چونضمنانگهداری یک لایه رشته رشته,میتوانددر قبال فشرده سازی پایدارینماید.امکان انبساط و انقباض - میلگردهای فلزی به دلیلقابلیت و امکانبسط و انقباض با تغییرات دما اثر گذارمی‌باشند. چه برعلیه گرما یا این کهسوز‌و‌سرما, بتن از دید ساختاری سلامت خواهد ماند . میلگرد و بتن سازگار میباشندچون تقریباً با به عبارتی سرعت منبسط میشوند و منقبض میشوند و یک رتبه از انسجام را تضمین می نمایند. این فرمانواجب است چون در غیر این صورتدر صورتی‌که میلگرد بیشتریا این که کمتر از بتن منبسط یا این که منقبض شود , میلگرد بتونی را که در نزدیکی آن جای‌دارد را خرد می‌کند.
  https://www.asroon.ir/
  موجب صرفه جویی در وقت و هزینه - میلگرد های فلزی آرمه در بعضا از پروژه ها میتوانند به صفحه های بتنی نازکخیس احتیاج داشته باشند , این در معنای صرفه جویی قابل توجهی در هزینه مواد اول است . میلگرد پایداریاضطراری را برای ایستادگیدر قبال فشرده سازی و دوری از ترک و شکستگی در پروژه ها آماده می نماید. این دستورمنجر صرفه جویی در وقت و هزینه قابل توجهی در تعمیرات می شود . میلگرد کیفیت ظاهری بتن را به جهتدوری از ترک و تحریب تضمین محافظتمینماید و در سود نیاز به در حیثدریافت کردن سیلانت بتونی برای محافظتظواهر را برطرف می نماید. میلگرد فولاد ضد زنگ با سرعت مضاعف کندی خورده میشود و نیاز به بده بستان منظم آن را کاهش می‌دهد.به راحتی دراختیار است - برای پاسخگویی به منظور های صنعت ساخت و ساز , تعداد متعددی میلگرد فولادی دارای سلاح با سهولت و هدف های ساختمانی دردسترسمیباشند.مدول الاستیسیته - فولاد دارنده مدول بالای الاستیسیته 200 GPa ( 200 200 10 نانومتر در متر مربع ). این یاری می نماید تا فولاد فارغ ازجاذبه در تنش ( حداکثر 200GPa ) کشیده شود و صورتخویش را در برداشتن توشهمراقبتنماید.فولاد ساختفراهم - فولاد ساختفراهمهم در بازار وجود دارد که منجر می شود زمان برش و خم شدن در طولساخت و ساز حذف شود . این سبب می شود برباد رفتن فولاد در خم و برش به دست‌کمرسد و در حینساخت و ساز صرفه جویی شود .ضریب انبساط حرارتی - فولاد و بتن تقریباً ضریب انبساط حرارتی یکسان دارا‌هستند(تغییر تحول در آن گاهبه دلیل دما ).به همین بهانه, هر دو ( بتن و فولاد ) در دماهای بالا تغییرات ارتفاع یکسانی را تجربه می نمایند.مقاومت - میله های فولادی دارای سلاح برای پروژه های ساختمانی راحتخیسمیباشند,چون میل به ساختمانهای سازگار با محیط زیست ارتقاء یافته است . نیازی به دفع همیشگینیست و به راحتی بازیافت می شود .بدین ترتیب ساختمانهای سابقیا این کهتوکل گاههای موقت در صورت لزوم می‌توانند در پروژه های نو قرار بگیرند . در صورتجراحت ندیدن , اجزای فولادی بازیافت شده در پروژه های دیگر قابل استعمالدوبارهمی باشند.به این ترتیب هزینه آلیاژ ذوب شده را کاهش میدهد و مجددتحت عنوانیک بخشنو برش می‌یابد. قسمتهای مو جود ساختمان که در درحال حاضر تخریب و مرمتمی باشند,می‌توانند برای پس انداز پول ذخیره شده در پروژه های بعدی موردبه کار گیری قرار گیرند و یا این که صرفاً تحت عنوان قطعات به یک کمپانی دیگر فروخته شوند .پایداری: فولاد در هنگام باربری, ذخیره سازی , بسته بندی و گماردن در اماکن ساختمانی در قبالموقعیت ناهموار مقاوم است . در صورت صدمه جزئی , به میزان قابل توجهی در کارایی آن تأثیر نمی گذارد .انعطاف پذیری - یکی دیگر از خصوصیت های کلیدی انعطاف پذیری است . این بضاعت و توان فلز است که به آن اذنمیدهد تا به صورت پلاستیک زیر استرس تغییر و تحولصورت یابد .از آن‌جا که این خواص فلز است , هیچ ارزشی برای صورت پذیری قابل روئیت نیست.با این وجود, می توان آن را از نگاه درصد ارتفاعمیزان گیری کرد . در میلگرد های تقویت شده TMT , انعطاف پذیری در سودپروسه آنیلینگ صورتمیگیرد, که در آن هسته داخلی گرم البتهقابل انعطافزیر دمای جوی‌بار سرد می شود . این سبب ساز به تشکیل یک هسته مروارید فریت می شود که امکان انعطاف پذیری را مهیا می نماید. این یک قسمتطلاق ناپذیر از فعالیت با نیروها یا این که بارهای یک ساختار ساختمانی است .

Share This Page