Xe nâng tay cao

Discussion in 'Coupons & Deals Script' started by minhquan111, Jun 4, 2020.

  1. minhquan111

    minhquan111 New Member

    Xe nâng tay cao đa dạng mẫu mã, tải trọng từ 500kg, 1000kg, 1500kg,… với chiều cao nâng lên tới 3m. Vừa có thể nâng hạ vừa có thể di chuyển hàng hóa.

Share This Page